Saltar al contenido

NC3. Introducció a la navegació per Internet

Objectius

 • Conèixer els conceptes bàsics sobre el funcionament d’Internet, quins són els seus serveis i com connectar-s’hi.

Continguts

Conceptes:

 • La xarxa de xarxes: què és un servidor.
 • Serveis que ofereix la xarxa.
 • Com accedir a Internet.
 • El concepte de domini.
 • L’adreça IP.
 • El concepte de lloc web.
 • Adreça web o URL.
 • Navegació. 
 • El concepte d’aplicació en línia. 

Procediments:

 • Accés a una pàgina web mitjançant el navegador a través de la seva adreça IP i de la seva URL.
 • Localització de l’adreça IP del nostre ordinador.
 • Reconeixement de les  parts d’una adreça de domini web i de les diferents tipologies existents.
 • Navegació per Internet.
 • Utilització les funcions bàsiques de les aplicacions en línia.

Proposta d’activitats

 • Llegir la informació que hi ha disponible a la xarxa sobre el tema.
 • Seguir els passos per trobar l’adreça IP de l’ordinador.

Activitats d’ampliació

 • Buscar les definicions que fa Viquipèdia dels termes que interessin a l’alumne/a.
 • Plantejar l’existència de diferents aplicacions en línia (que s’estudiaran més endavant) a partir de les aportacions realitzades per l’alumnat. Què són, per a què serveixes, alguns exemples, etc. són algunes dels ítem que es poden tractar a l’aula per tal d’aprofitar els coneixements previs del grup. 

Suggeriments  

 • És un tema teòric.
 • Es poden proporcionar apunts escrits, però és potser més amè que els alumnes llegeixin la informació disponible a la xarxa i, d’aquesta manera, facin pràctiques de navegació. En aquest cas, podrien tenir un guió dels continguts i unes adreces proposades.
 • Es podria treballar cada punt a partir d’un comentari introductori del/de la professor/a i una posada en comú de les idees adquirides per l’alumnat després de llegir cadascun dels temes.

Alguns recursos