Saltar al contenido

PD6. Facebook, un exemple de xarxa social.

Objectius

 • Emprar la xarxa social Facebook com a eina de participació i d’intercanvi d’idees i d’informació.

Continguts

Conceptes:

 • Utilitats de la xarxa social Facebook.
 • Intercanvi d’informació i debat al Facebook.

Procediments:

 • Utilització de la xarxa social i de les diferents eines associades a ella.
 • Interactivitat i relació social a través de la xarxa.
 • Reflexió al voltant de les possibilitats que aquesta xarxa ofereix.
   

Proposta d’activitats

 • Utilitzant els perfils creats a Facebook per part de cada alumne als cursos anteriors (o creant-ne de nous, en el cas que ja no existeixin), publicar contingut que reflecteixi el dia a dia a l’escola: comentar algunes de les activitats extraescolars o complementaries realitzades, algun aprenentatge adquirit, etc. (activitat de repàs).
 • Cercar persones conegudes, emprant el cercador del Facebook. (activitat de repàs) i demanar amistat. Comentar les aportacions realitzades per d’altres persones, tot fomentant reflexió al voltant d’elles (activitat de repàs).
 • Enviar missatges privats (eina de missatges i eina de xat).
 • Publicar imatges (tot definint el nivell de privacitat de cada una d’elles) i etiquetar -amb permís previ- a les persones que hi surten.
 • Cercar la pàgina oficial a Facebook d’alguna institució pública i/o privada i deixar-ne comentaris.
 • Generar una simulació d’un esdeveniment històric i fer aportacions (aprofitant els diferents perfils de l’alumnat) per tal de reproduir la història.

Activitats d’ampliació

 • Publicar, com a event, algun acte relacionat amb l’escola i enviar invitacions a la llista de contactes personals. Aquesta activitat es pot fer fent ús de la PDI i de forma grupal.
 • Crear una llista d’amics que contingui els contactes de l’escola d’adults.
 • Crear la pàgina oficial del curs a Facebook i nombrar un o més d’un administrador. Publicar informació a aquesta pàgina, amb i sense el perfil d’administrador i comentar les diferències.
 • En el cas que alguns alumnes disposin d’un telèfon intel·ligent, comentar l’existència d’aplicacions per a participar a Facebook amb aquesta eina. Descarregar i instal·lar alguna i comparar-ne les diferencies i apreciar els resultats obtinguts.
 • Verificar la configuració del compte personal, i de la privacitat i ajustar-los si s’escau.
 • Si el/la docent disposa del temps necessari, pot introduir als seus alumnes en l’ús del Twitter.

Suggeriments

 • Al realitzar aquesta activitat, caldrà tenir molt en compte les possibles resistències que l’alumnat pot mostrar vers l’ús d’aquesta xarxa social. Caldrà respectar les posicions individuals i no forçar la realització de la pràctica en cap cas. De forma alternativa, es pot demanar la participació d’alguna persona de forma voluntària i fer servir la PDI per tal de mostrar els resultats.
 • El o la docent pot encetar un debat previ a l’activitat, que doni als alumnes l’oportunitat d’explicar quin coneixement tenen de Facebook si el fan servir, experiències viscudes, etc.
 • Comentar que existeixen moltes aplicacions disponibles a través de Facebook (com per exemple els jocs o les API d’altres eines) i valorar les possibilitats que ens ofereixen, així com les implicacions de fer-les servir de forma connectada a la xarxa Facebook.
 • De nou, cal recordar la importància de respectar l’etiqueta en les intervencions.  

Recursos