Saltar al contenido

PD5. Drets i deures dels ciutadans digitals. Dades obertes.

Objectius

 • Conèixer els drets i els deures existents en els diferents àmbits digitals: protecció, comerç electrònic, drets d’autor, llicències d’ús. 

Continguts

Conceptes:

 • La protecció de les dades personals.
 • El drets i deures existents en l’àmbit del comerç electrònic.
 • Els drets i les obligacions relacionats amb l’àmbit de l’autoria intel·lectual.
 • Les llicències d’ús de les obres protegides.
 • Les dades obertes.

Procediments:

 • Coneixement de diferents drets i deures existents en els àmbits digitals i, en especial, d’aquells relacionats amb la protecció de les dades personals, el comerç electrònic i l’autoria intel·lectual.
 • Comprensió del significat dels diferents tipus de llicències de protecció de l’autoria intel·lectual i del concepte de dades obertes.

Proposta d’activitats

 • Exposar els conceptes més significatius relatius al tema tractat i realitzar un debat a l’aula sobre la seva importància i transcendència.
 • Navegar per repositoris de continguts digitals i identificar les diferents llicències que protegeixen els continguts.
 • Presentar fonts d’informació fiables en relació amb aquesta temàtica.
 • Debatre sobre el concepte de dades obertes i la importància que aquestes poden tenir en el desenvolupament de la nostra societat. Cercar exemples a la web de la Generalitat de Catalunya.

Activitats d’ampliació

 • Elaborar una guia col·laborativa, a través d’una wiki de l’aula, on quedin reflectits aquests conceptes i les PMF (Preguntes Més Freqüents) relacionades amb ells.

Suggeriments

 • És probable que l’alumnat tingui coneixements previs relacionats amb aquesta temàtica i que, en algunes ocasions, no siguin del tot exactes. Partir d’un debat general entre les persones presents a l’aula pot contribuir a qüestionar el coneixement existent i a diferenciar la informació que és correcta de la que no ho és.
 • És recomanable que l’alumnat identifiqui fonts d’informació fiables relacionades amb aquest tema. Destinar temps a navegar per aquestes fonts pot resultar de gran utilitat.

Recursos

Drets i deures: