Saltar al contenido

PD4. L’RSS

Objectius

 • Entendre el concepte d’RSS i aprendre a captar fonts d’informació per a sindicar-s’hi.

Continguts

Conceptes:

 • L’RSS o sindicació de continguts.
 • Els lectors d’RSS.

Procediments:

 • Coneixement del concepte de sindicació de continguts.
 • Sindicació i gestió dels continguts sindicats a través de les eines que faciliten aquesta utilitat.
 • Consulta i manipulació i eliminació de la informació sindicada.

Proposta d’activitats

 • Explicar, breument, el concepte de sindicació de continguts i les seves utilitats.
 • Dividir el grup/aula en grups d’un màxim de 6 persones i fer que cada grup gestioni l’alta en un servei de sindicació de continguts, per exemple, Igoogle (que resulta molt complert). Sindicar continguts d’especial rellevància per a les persones presents en l’aula i que estiguin relacionats amb el món de l’educació de les persones adultes.
 • Llegir alguns dels continguts sindicats.
 • Eliminar i afegir sindicacions.

Activitats d’ampliació

 • Mostrar altres utilitats de la sindicació de continguts, com ara la introducció d’un RSS en espais col·laboratius (el bloc de l’aula, el Moodle de l’aula).
 • El grup pot organitzar la generació de sindicacions relatives a diferents temàtiques d’interès per a les persones participants, de manera que al final del procés disposin d’una eina grupal que els permeti fer el seguiment de l’evolució de la informació al voltant d’aquests centres d’interès.

Suggeriments

 • Resulta interessant que el grup visualitzi la utilitat d’aquesta eina al llarg del temps. Per això, el o la docent pot incorporar-la en la sistemàtica de les seves classes, tot sindicant els continguts més interessants que vagin apareixent al llarg del curs. Aquesta tasca també es pot assignar de forma rotativa a un grup d’alumnes. 

Recursos

Conceptes:

 

Eines per a sindicar continguts: