Saltar al contenido

PD3. El xat, el fòrum, el bloc i la wiki

Objectius

 • Reconèixer les oportunitats de participació, col·laboració i intercanvi que ens ofereixen les eines digitals.

Continguts

Conceptes:

 • El xat.
 • El fòrum.
 • El bloc.
 • La wiki.
 • El treball col·laboratiu.

Procediments:

 • Comprensió del significat de treball i aportació col·laborativa.
 • Participació en un xat, en un fòrum, en un bloc i en una wiki.

Proposta d’activitats

 • Presentar, de forma breu, les quatre eines de treball col·laboratiu: el xat, el fòrum, el bloc i la wiki. Il·lustrarles  amb exemples. 
 • El grup/aula es subdividirà en grups d’un màxim de 6 persones. A través d’un sistema de missatgeria instantània o xat (Skype, Messenger o xat de Moodle), les persones participants dialogaran per tal d’escollir un tema principal que sigui del seu interès. Un cop escollit, participaran en una wiki de l’aula (per exemple, una wiki de Google Sites) per tal de preparar les seves aportacions a un fòrum de debat relacionat amb la temàtica escollida. Finalment, publicaran una aportació en el bloc de l’aula, on explicaran com han dut a terme aquesta activitat activitat i si l’han trobada interessant.

Activitats d’ampliació

 • És recomanable que el o la docent incentivi que  l’alumnat disposi d’un compte personal de Google, a través del qual podran participar amb molta facilitat en les diferents eines virtuals de treball col·laboratiu: Google Talk, Google Sites, Google Groups i Blogger.

Suggeriments

 • Cal tenir en compte que totes aquestes eines han estat treballades en fases anteriors del programa formatiu i, per tant, aquesta és una activitat de repàs i d’aprofundiment dels coneixements adquirits.
 • És recomanable -tot i que no imprescindible- disposar d’un entorn virtual Moodle actualitzat, ja que conté totes les eines necessàries per tal de realitzar aquesta pràctica.
 • En el cas de no disposar de Moodle, i per tal de facilitar l’experiència de treball a l’aula, és recomanable que la persona docent hagi registrat diferents comptes d’usuari genèriques (com a mínim, una per grup de participants) en els serveis que faci servir a l’aula. D’aquesta manera, es produirà un important estalvi de temps.

Recursos

Xats:

Fòrums:

 

Wikis:

Blocs: