Saltar al contenido

PD1. El ventall de possibilitats que ens ofereix Internet

Objectius

 • Identificar les possibilitats que dona Internet i els recursos, serveis i prestacions que ofereix des del punt de vista personal i professional.

Continguts

Conceptes:

 • Oferta informativa.
 • Possibilitats de participació.
 • Realització de compres, vendes i tràmits administratius.
 • Les possibilitats laborals: la cerca de feina.
 • Els mons virtuals.
 • Les xarxes socials

Procediments:

 • Obtenció d’informació i serveis a través d’Internet.
 • Coneixement de les possibilitats de participació activa en la societat de la informació.
 • Realització de tràmits i gestions administratives.
 • Identificació de les possibilitats laborals d’Internet.
 • Avaluació dels mons virtuals.
 • Valoració de les xarxes socials.

Proposta d’activitats

A partir d’una petita introducció a càrrec de la persona docent, organitzar un debat per tal de comentar els diferents serveis que ofereix la societat de la informació. Partir de les diferents experiències viscudes per l’alumnat per tal d’arribar a confeccionar una llista complerta d’aquests serveis. Comentar les avantatges i els inconvenients que aquests presenten.

 • Emprar un servei de cerca de feina per tal de visualitzar les diferents ofertes laborals del mercat. Realitzar senzilles cerques per perfil laboral, ubicació territorial, etc.
 • Fer un repàs dels diferents mitjans de comunicació en línia: premsa, ràdio i televisió digital. Valorar les avantatges i inconvenients que aquests mitjans presenten quan s’hi accedeix a través d’Internet.
 • Navegar pel portal de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya i cercar gestions que es puguin realitzar de forma virtual i que siguin aplicables a l’àmbit de la vida privada.
 • Fer servir un personatge, creat per la persona docent a mode d’exemple, a Second Life i navegar per la interfície, tot interactuant amb d’altres persones usuàries connectades.
 • Cercar informació d’algun personatge famós, a les diferents xarxes socials (Facebook, LinkedIn i Twitter) i comparar-ne el resultat.

Activitats d’ampliació

 • Publicar una síntesi dels continguts tractats en el bloc de l’aula. Dividir el grup-aula en subgrups (un per cada tema a tractar) per tal de preparar adequadament la informació a publicar. Un cop realitzada la publicació, les persones participants poden, a nivell individual, realitzar comentaris a les aportacions fetes.
 • Cada participant de l’aula pot crear el seu propi personatge a Second Life i accedir a l’entorn per a realitzar un debat “en temps real” sobre alguns dels temes tractats en aquesta unitat.
 • Comentar, a través d’una xarxa social, allò trobat en relació amb el personatge famós.

Suggeriments

 • La major part dels continguts tractats en aquesta fitxa han estat treballats en les etapes prèvies de la formació. En aquesta ocasió, es tracta de fer un breu repàs que serveixi per a consolidar i visualitzar els coneixements adquirits.
 • Per tal de poder abordar tot els temes a tractar, es duran a terme cinc activitats diferents, de forma molt breu. El o la docent conduirà el procés per tal de distribuir el temps de dedicació. Es recomana l’ús del projector de l’aula o de la PDI.
 • Cal recordar als alumnes que cal respectar les regles d’etiqueta a l’hora de participar activament en la xarxa. Ensenyar exemples de casos on aquestes regles no s’han tingut en compte, vetllar per què les intervencions es facin en un to moderat i educat, parlar de la necessitat d’estar atents als error ortogràfics… és absolutament imprescindible. El primer que veiem d’una persona en les xarxes socials és com escriu i què escriu —a banda de la foto, que en la majoria de casos és opcional—; els seus textos són la seva tarja de presentació: cal anar amb compte.

Recursos

 • Cercadors d’informació:

http://www.google.cat

http://es.yahoo.com/

http://www.bing.com/

Espais web de mitjans de comunicació:

http://www.vilaweb.cat/

http://elperiodico.com/

http://www.ccma.cat/tv3

http://www.ccma.cat/tv3/programacio/canal-33

http://www.ccma.cat/catradio

 • Borses de treball o voluntariat en línia:

Servei d’Ocupació de Catalunya:

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici

http://www.ccma.cat/tv3/trobafeina

 • Portals privats:

http://www.infofeina.com/

http://www.infojobs.net

http://www.hacesfalta.org

 • Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya: http://web.gencat.cat/ca/tramits
 • Subias, E. i Vázquez, A. Multi-user vitual environment (MUVE).  Servei de Formació i Desenvolupament del Personal d’Administració i Serveis del Departament d’Educació:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/pas/actic/c1n2/modul_6/index