Saltar al contenido
Portada » CFA Castelldefels

CFA Castelldefels

  CFA Castelldefels

  Ensenyaments inicials i formaciò bàsica

  • Llengua catalana (nivell 1 i 2 : A1-A2)
  • Llengua castellana ( Nivell 1, 2 i 3: A1, A2, B1)
  • Graduat en educació secundària per a persones adultes (GESO) Presencial, semipresencial  i a distància

  Ensenyaments transprofessionals

  • Llengua anglesa ( nivell 1, 2, 3: A1, A2.1, A2+). Nivell 3 dona accés a 3rEOI sense prova nivell
  • Llengua Francesa (nivell 1)
  • Competència digital COMPETIC ( nivell 0, 1, 2, 3.  Els nivell 1 al 3 equivalen a Actic Bàsic, Mitjà, avançat) Competic 3  (podrà ser també a distància o presencial)

  Ensenyament per a la preparació de proves d’accés

  • A cicles formatius de grau superior Comuns i específiques
  • Accés a la Universitat per majors de 25, 40 i 45 anys

  El certificat de proves accés Universitat i de CFGS amb el graduat de l’ESO equival al batxillerat a efectes administratius, laborals o oposicions.

  Baix Llobregat
  Castelldefels
  CFA Castelldefels 08055051
  C. de la Muralla, s/n [08860]
  Tel. 936 641 884
  Públic (Departament d’Ensenyament)

  web: https://agora.xtec.cat/cfacastelldefels/