Saltar al contenido

TT3. Inserir taules, imatges, formes i elements multimèdia

Objectius

 • Aprendre a inserir taules, imatges, formes i elements multimèdia en els documents de text. 

Continguts

Conceptes:

 • Taules.
 • Imatges.
 • Formes: formes bàsiques, formes de símbol, fletxes, diagrames de fluix, llegendes i estrelles.
 • Elements multimèdia.

Procediments:

 • Inserció de taules en el document de text.
 • Introducció d’imatges.
 • Ús dels diferents elements de formes bàsiques disponibles en el programa.
 • Inserció d’elements multimèdia.

Proposta d’activitats

 • Generar un document de text que reculli les diferents eines multimèdia que afavoreixen el treball col·laboratiu (treballats en la competència 1 anomenada Cultura, participació i civisme digital). Seguir els següents passos:
 • Titular el document, fent servir alguna de les formes bàsiques disponibles en la barra d’eines “dibuix”.
 • Introduir una taula amb quatre files i dues columnes (Menú Taula > Insereix > Taula), una de les quals es destinarà a introduir el nom de l’eina i l’altra a introduir les característiques bàsiques d’aquesta eina.
 • Introduir una nova columna per a inserir una imatge (localitzada en un banc d’imatges lliures) que representi cada una de les eines.
 • Formatar la taula: donar color a les vores, fons de color a les cel·les, incrementar l’amplada i l’alçada de les columnes per a donar-li més amplitud al contingut.
 • Provar les opcions d’autoformat de les taules (Menú Taula > Formatació automàtica).
 • Desar el document abans de realitzar proves i esborrar alguna fila i alguna columna. Desfer els canvis per a recuperar el format original.
 • Ja fora de la taula, escollir una de les eines i cercar algun contingut multimèdia en el sistema d’arxius de l’ordinador. Inserir l’objecte en el document (Menú Insereix > Pel·lícules i so).

Activitats d’ampliació

 • Aquest exercici es pot practicar fent servir diferents centres d’interès dels i de les alumnes. Com més es practiqui, més domini adquirirà l’alumnat.
 • Treballar l’organització dels diferents elements -imatges i formes- tot col·locant-los davant o darrere del text, enviant-los al fons, etc.
 • Practicar les diferents opcions d’ajustament dels elements: sense ajustament, ajustament de pàgina, òptim, editar la vora, etc.

Suggeriments

 • En general, el treball amb taules és delicat i requereix una certa planificació prèvia per part de l’alumnat. Cal tenir en compte que la introducció de files i columnes pot alterar el format de la taula. Convé realitzar un esborrany amb llapis i paper i tenir clara l’estructura escollida.

Recursos