CFA Joan Carles

  CFA Joan Carles

  Ensenyaments

  Llengua catalana

  Llengua castellana

  Llengua anglesa

  Llengua francesa

  Competència digital COMPETIC

  Graduat en educació secundària (GESO)

  Formació instrumental

  CFA Joan Carles

  c5007611@xtec.cat

  c. de la Mercè,1
  25003 Lleida 973 260 745 mapa