CFA Joan Carles

  • por
CFA Joan Carles

Ensenyaments

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua anglesa

Llengua francesa

Competència digital COMPETIC

Graduat en educació secundària (GESO)

Formació instrumental

CFA Joan Carles

c5007611@xtec.cat

c. de la Mercè,1
25003 Lleida 973 260 745 mapa